کم رنگ بودن مسائل شهرستان خمیر دردستور کار جلسه شورای اداری استان

حضور امروز استاندار و مدیران کل ادارات استانی آنگونه که از یک سفر شهرستانی انتظار می رفت ،چندان هم سفر شهرستانی بنظر نمی رسید.گرچه باید از همت و وقتی که صرف این سفر شد و فرصتی که استاندار محترم  و مدیران کل برای تحمل رنج این سفر از مرکز استان تا شهر خمیر را بر خود هموار نمودند قدردانی نمود اما حضور مسئولین استانی در شهرستان خمیر می توانست با اداره جلسه بنحو متفاوت و کاربردی  بهره و ثمر بیشتری برای شهرستان بدنبال داشته باشد. وقت جلسه یا حداقل بخش اصلی وقت جلسه اختصاص کامل به مسائل شهرستان خمیر پیدا می کرد و موارد و مسائل عمومی استان در این سفر کمتر مطرح می گردید تا نهایتا فرصت 5-4  ساعته جلسه عمدتا به مسائل عمومی استان پرداخته نشود.

انتظار می رفت فرصتی ایجاد می شد تامدیران  ادارات داخلی شهرستان در حضور استاندار و مدیران استانی  گزارشهای جامع و کاربردی از  نیازها و کمبودهای شهرستان ارائه می دادند و مدیران استانی بیشتر شنونده این مسائل بودند تا با مساعدت ادارات کل و حمایت  استاندار تدابیر و تصمیمات مناسب  جهت برطرف نمودن  مشکلات اتخاذ می گردید.

ارائه گزارشهای کارشناسی به شورای اداری استان  توسط مسئولان  مربوطه شهرستان در حوزه های نیازمند توجه شهرستان از جمله برق ،آب روستایی ،کمبودهای آموزشی و فضای مدارس ،راه و ترابری و کشاورزی و صنعت و مشکلات و مسائل روستاهای  شهرستان و تشکیل کارگروههای تخصصی ،حداقل انتظاری است که در این سفرها وجود دارد.

هر چند استاندار محترم قول دادند در این سفر بودجه 3 کیلومتر جاده دوبانده غرب خمیر را اختصاص دهند و همچنین جلسه ویژه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خمیر را بزودی در محل استانداری تشکیل دهند.امید که  جلسه مذکور بموقع تشکیل و بتواند مصوبات مناسبی را در جهت رشد و توسعه شهرستان خمیر داشته باشد.

/ 1 نظر / 13 بازدید
مرتضی

سلام وبلاگ قشنگی داری عزیز برای افزایش بازدید وبلاگت حتما به وبلاگ من یه سر بزن www.emailbank.vastblog.com