افزایش حمایت دولت از کشت گندم

  نویدی تازه برای کشت پاییزه گندم در هرمزگان        پاییز امسال با اعلام افزایش حمایتهای دولتی از تولید گندم موجب شد تا گندم کاران هرمزگانی کشت گندم را با امید بیشتری آغاز کنند.

به گزارش مهر، در پاییز هر سال گندم کاران هرمزگانی به مانند سایر نقاط کشور و همانند سالهای گذشته به کشت و کار گندم می پردازند. امسال نیز گندم کاران هرمزگانی کشت گندم را با امید بیشتری آغاز کرده اند زیرا در ابتدای کشت گندم اعلام افزایش حمایتهای دولتی از تولید گندم بر همت و انگیزه این کشاورزان زحمتکش و تولید کننده افزوده است.

قطب تولید گندم هرمزگان در شهرستان حاجی آباد است و در سال زراعی جاری پیش بینی می شود بالغ بر 13 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان هرمزگان به کشت گندم ، این محصول استراتژیک اختصاص یابد که 11 هزار هکتار آن با توجه به شرایط و استعداد خاص حاجی آباد به این منطقه اختصاص دارد.

کشت پاییزه گندم در ماههای آبان و آذر به پایان می رسد و در اوخر فروردین ماه تا خرداد خوشه های طلایی گندم آماده برداشت می شوند. به گفته طهماسب غلام پور، معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از هر هکتار مزارع گندم بطور متوسط بیش از چهار تن محصول برداشت می گردد و در صورت شرایط مناسب و بارندگی ، بالغ بر 55 هزار محصول برداشت می شود.

منبع : مهر

 

/ 0 نظر / 6 بازدید