شرایط اخذ وام ازدواج 10 میلیونی

شرایط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج


    الف - شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج

           1- دارا بودن  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

           2-  به هر یک از زوجـــین مــبلغ 30 میلیون ریال تسهیلات ازدواج تعلق می‌گیرد. 

           تبصره 1 :  کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنــــها توسط سفارت جـــــــمهوری
                            اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گـــواهی ازدواج آنها که
                            ممـهور به مـهر کنسولگری ایران در کشور مــذکور می‌باشد به عـــنوان ســــند ازدواج تلقی
                            می‌گردد .

           تبصره 2 :  اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رســــمی توسـط مــراکز اقلیت‌های
                             دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عــقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز
                             قادر به ثبت نام خواهند بود .

           تبصره 3 :  براساس بند "2" از یکهزار و یکصد و سی و نهمین صورتجلسه مورخ 19/2/1391 شـــورای
                             محترم پول و اعتبار درخصوص سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تصمیمات زیر تصویب و
                             مقرر گردید از ابتدای سال 1391 اجرایی شود :

                                 1-  افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب ، برای دخترانی که
                                       مهریه آنان تا 110 سکه بهار آزادی می باشد .

                                 2-  افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، بــرای پسرانی که
                                       قبل از 25 سالگی ازدواج می کنند .

                                 3-  افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، هر یک از دختران یا
                                       پسرانی که یکی یا هردوی آنها فاقد پدر می باشند .

                                 4-  افزایش مبلغ بیست میلیون ریال به سقف تسهیلات ازدواج مصوب، هریک از دختران یا
                                       پسرانی که دانشجوی دانشگاه ها یا طلبه حوزه های علمیه و در حال تحصیل می باشند .

                                       تبصره –  هریک از دختر و پسر می توانند صرفاً از افزایش مبالغ تسهیلات ازدواج برای
                                                      یک بند از بندهای فوق برخوردار شوند .

                             توجه :  بانکهای عامل در صورت وجود منابع قرض الحسنه نسبت به اعطای سقف
                               فردی افزایش یافته قرض الحسنه ازدواج ( تا 50 میلیون ریال ) به متقاضی
                               اقدام می کنند .

           3- دارا بودن کارت ملی ( موقت یا دایم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی . 

           4- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط یکبار به متقاضیان پرداخت می‌شود .

           5- متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد فرصت استفاده
                از تسهیلات موصوف را دارند .

    ب - مدارک مورد نیاز

           1- اصل و کپی سند ازدواج . 

           2- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه‌های زوجین .

           3- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنین .
 
           4- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) زوجین .

           5- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) ضامن .

           6- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین .

           7- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام .

    پ- شرایط ضامنین (یکی از موارد ذیل به تشخیص بانک مربوطه)
 

          تبصره 1 : اعمال شرایط ذیـــل منوط به تشخیص مسـئول بانک و با تـــوجه به ســـوابق بانکی و اهلیت
                           مشتری تعیین خواهد شد .
    
          1-  چنانــچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج ، کارمــند رســـمی یا پیمانی دولت ، نــیروی  نظامی  و
               انتظامی ، نـــهـادها و مــوسسات  عــمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد ، کمیته امــداد ، هـــلال احـمر) 
               باشد ، ارائــه گــواهی تــعهد کــسر اقـساط از  سـازمان مربوطه به همراه ارائه فــیش حــــــقوق و
              حکم کارگزینی ، و در صورتیکه مانده حــقوق نامـبرده  کفایت نماید ، نیازی به اخذ ضامن نمی‌باشد .
 
          2- ضمانت یک نفر کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته دولت ، نــیروی نظامی و انتظامی ، نـــهـادها و 
               مـوسسات  عـــمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد ، کمیته امــداد ، هـلال احـمر) ، کارگــــــر یا کارمـــــــند
               شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال ، با ارائـه آخرین فــــیش حـــقوقی و حکم کارگزینی و ...

          3- ضمانت یک نــفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمــان اعـــطای تسـهیلات دارای فعالیت اقتصادی
               دایر باشد .
 
          4- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فـعال و خــوش حساب کــه به تایید و تشـخیص شـــعبه پرداخت
               کننده رسیده باشد .
 
          5- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی ، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت
                وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا) .
         
    ج- روش ثبت نام

               کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق می‌باشند ، ابتدا باید از طریق همین سایت ثبت نـام
          کرده  و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمـــیِز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهـگیری
          ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود
 
               متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خـود و هـمچنین نام شــــــعبه مربوطه جهت
          مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به همین سایت مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای
          متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت
          اعـلام  می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند . بدیـهی
          است در صورت عدم مــــراجعه متقاضیان در زمـان تعیین شده ، ثبت نـام آنهاکان لم یکن تلقی می‌گردد .
 
    د- مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد

          - مدت بازپرداخت تسهیلات 36ماهه با اقساط مساوی بوده و ســـررسید اولین قــسط ، یک ماه پس از
            پرداخت تسهیلات مزبور می‌باشد .

          - نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 4درصد تعیین می‌گردد .

 پرسش های متداول و پاسخ به آنها

1-آیا کلیه بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از طریق سامانه اقدام می نمایند ؟

پاسخ 1: خیر ، صرفاً بانکهای دولتی به غیر از بانک های توسعه صادرات ایران و صنعت ومعدن .

2-آیا برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ثبت نام یکی از زوجین کافی است ؟

پاسخ 2 : خیر ، زوج و زوجه باید هر کدام به طور جداگانه ثبت نام نمایند .

3-آیا برای اخذ تسهیلات ازدواج ، داشتن عقد نامه رسمی صادر شده از دفتر خانه های ازدواج و طلاق

الزامی است ؟

پاسخ 3 : بلی

4-آیا تسهیلات ازدواج برای دومین بار پرداخت می شود ؟

پاسخ 4 : خیر

5-آیا ثبت نام ازدواج از طریق پست امکان پذیر می باشد ؟

پاسخ 5 : خیر‌، متقاضی صرفاً از طریق این سامانه امکان ثبت نام دارد .

6- آیا استفاده از تسهیلات ازدواج ، دارای محدودیت حداکثر سن می باشد ؟

پاسخ 6 : خیر

7- آیا مابه التفاوت تسهیلات ازدواج به متقاضیانی که در ازدواج اول خود از تسهیلات کمتری نسبت

به مبالغ فعلی استفاده کرده اند و مجداً ازدواج می نمایند تعلق می گیرد ؟

پاسخ 7 : خیر

8-آیا تسهیلات ازدواج به اقلیتهای مذهبی تعلق می گیرد ؟

پاسخ 8 : بلی ، ارائه اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسـمی توسـط مراکز

اقلیت‌های دینی در داخل‌کشور مورد تایید قرار گیرد ، معادل عقدنامه تلقی گردیده واین

متقاضیان نیز می توانند در سامانه ثبت نام کنند.

9- آیا به عنوان متقاضی ساکن خارج از کشور ، می توانم جهت دریافت وام ازدواج ثبت نام نمایم ؟

پاسخ 9 : بلی ، در صورت ارائه گواهی ازدواج که از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران

در خارج از کشور صادر شده و ممـهور به مـهر کنسولگری ایران نیز گردد

( به عنوان سـند ازدواج ) می‌توانید ثبت نام نمایید .

10-فرصت ثبت نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج ، جهت دریافت وام ازدواج حداکثر چه مدت می‌باشد ؟

پاسخ 10 : متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد فرصت استفاده از

تسهیلات موصوف را دارند .

11-حداقل سن جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج چند سال می باشد ؟

پاسخ 11 : 9 سال تمام .

12-آیا تسهیلات ازدواج به افراد کمتر از 18 سال تعلق می گیرد ؟

پاسخ 12 : بلی لیکن تسهیلات به ولی یا قیم قانونی وی پرداخت می گردد .

13- پس از ثبت نام متقاضی و عدم مراجعه به موقع به شعبه تعیین شده ، در صورت حذف مشخصات آیا فرد می تواند

مجدداً ثبت نام نماید ؟

پاسخ 13 : بلی .

14-آیا متقاضی پس از ثبت نام برای یک بانک می تواند ثبت نام خود را باطل و برای یک بانک دیگر ثبت نام نماید ؟

پاسخ 14 : بله ، چنانچه پس از تاریخ تعیین شعبه از سوی بانک ، متقاضی به مدت دو هفته به شعبه مورد نظر

مراجعه ننماید ، اطلاعات شخص از سامانه حذف و می تواند مجدداً ثبت نام نماید .

15-علت عدم امکان ثبت نام در سامانه ازدواج یک استان مشخص چیست ؟

پاسخ 15 : در صورت اتمام اعتبار بانکهای یک استان و یا افزایش بیش از حد مراجعین به بانکهای استان

مورد نظر ، امکان ثبت نام برای متقاضی جدید میسر نمی باشد . لذا متقاضی می بایست در فـــرصتهای

بعدی برای ثبت نام به سامانه مراجعه نماید .

16-آیا می توانم بانک انتخابی خود را در سامانه تغییر داده و بانک دیگری را انتخاب نمایم ؟

پاسخ 16 : بله ، با ایجاد امکانات جدید متقاضیان می توانند نسبت به تغییر بانک و هر نوع ویرایش اطلاعات

خود اقدام نمایند .

17-آیا با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان عقد می توانم جهت ثبت نام دریافت قرض الحسنه ازدواج

اقدام نمایم ؟

پاسخ 17 : خیر ، حداکثر مدت زمان تعیین شده جهت ثبت نام دریافت قرض الحسنه ازدواج همان سال

﴿سالی که وقوع عقد در آن صورت گرفته ﴾ و سال آینده می باشد .

18-اینجانب در هفته قبل ثبت نام کرده ام لیکن شعبه مورد نظر از سوی سایت مشخص نشده است؟

پاسخ 18 : باین امر هنگام مراجعه همزمان تعداد زیادی از متقاضیان ازدواج به سایت ازدواج اتفاق می افتد

که با توجه به کثرت متقاضیان در مقاطع مختلف ممکن است تعیین شعبه متقاضی تــــوسط سایت

برخی اوقات از یک هفته تجاوز نماید .

19-آیا اینجانب به وکالت از طریق متقاضی مربوطه می توانم جهت دریافت تسهیلات ازدواج در سایت ثبت نام

کرده و تسهیلات ازدواج دریافت نمایم ؟

پاسخ 19 : جهت ثبت نام می بایستی کلیه اطلاعات متقاضی در سـامانه درج شود لیکن در صورت دارا بودن

وکالتنامه معتبر وکیل می تواند جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و تسهیلات را دریافت نماید .

20-آیا ثبت نام از من و همسرم در دو بانک و یا دو شهر امکان پذیر می باشد ؟

پاسخ 20 : به منظور تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهتر است متقاضی و

همسر وی در یک بانک و یک شهر ( محل سکونت مرد ) ثبت نام نمایند .

/ 1 نظر / 37 بازدید
site02

گاهي شانس فقط يک بار به آدم رو مياره پس بايد قدرش رو دونست بهترين فرصت زندگي شما براي ثروتمند شدن مجموعه اي بي نظير براي اولين بار در ايران براي کساني که مي خواهند بهتر زندگي کنند و از کمترين وقت و هزينه بيشترين سود را ببرند.براي آگاهي از جزييات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد. http://www.site02.z2z.ir