اعلام مراحل اخذ تسهیلات وام کشاورزی از طریق بانک کشاورزی در سال 91

اخذ تأییدیه از بانک عامل جهت تحویل به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط متقاضی و سپس تکمیل فرم شماره 1 و 2 و ارسال به واحد تخصصی شهرستان توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان- در مرحله بعد بررسی پیشنهادات واصله در فرم شماره 1و2 و ارسال آنها به مدیریت طرح و برنامه در قالب فرم شماره3 توسط واحد تخصصی سازمان و در آخر ارسال لیست فرم شماره 3 متقاضیان تسهیلات به سرپرستی بانک عامل توسط مدیریت طرح و برنامه می باشد

مدت زمان انجام این کار 20الی10 روز می باشد و مدارک مورد نیازبرای دریافت این تسهیلات

کپی شناسنامه متقاضی و کپی دفترچه کشاورزی- کپی پروانه بهره برداری چاه-کپی سند مالکیت زمین یا قولنامه یا اشتهاد محلی - مجوزهای صادره (پروانه تأسیس و بهره برداری)-پوشه  و خلاصه طرح توجیهی  می باشد

/ 0 نظر / 8 بازدید