نگاهی به عملکرد شورا و دهیاری دوره سوم

با توجه به ثبت نام دوره چهارم شوراها و اینکه از عمر فعالیت شوراهای دوره سوم کمتر از  چهارماه باقی مانده است ، فرصت مناسبی است تابا دیدی منطقی و منصفانه و البته نقادانه و خارج از تعارفات معمول فعالیتها و  عملکرد شورا و دهیاری بعنوان بازوی اجرایی شورا در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا زمینه ایجاد تجربه برای شورای دوره چهارم فراهم گردد.

این وبلاگ آمادگی دارد نظرات و دیدگاههای شهروندان را در این موردمنعکس نماید .

/ 0 نظر / 33 بازدید