کمبود آب مانع اجرای طرح انتقال آب شیرین به کهورستان است

  رییس اداره آب وفاضلاب شهری بندرخمیر اظهار داشت :کارهای فنی مربوط به پروژه انتقال آب شیرین به کهورستان انجام گردیده است اما بدلیل افت آب سدهای مخزن و گرمای تابستان که مصرف را در سطح مرکز استان افزایش داده است در حال حاضر انتقال آب به کهورستان مقدور نیست.

معتمدی اظهار داشت  در نظر است با کاهش گرما وخنک شدن هوا و کاهش مصرف در مبادی ورودی  در نیمه دوم سال  آب شیرین در اختیار مشترکین منطقه کهورستان قرار گیرد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید