انعکاس جلسات شورای اسلامی روستای کهورستان و مصوبات شورا

بمنظور اطلاع رسانی  در مورد فعالیتها و برنامه ها ،جلسات و مکاتبات شورای اسلامی روستای کهورستان وهمچنین فعالیت ها و برنامه های دهیاری بعنوان بازوی اجرایی شورا،انشاء اله  بخشی از برنامه ها و مصوبات جلسات شورای اسلامی و سایر جلسات مرتبط با روستا درسطح شهرستان و بخش از طریق این وب گاه اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمنا با توجه به معرفی و بهره برداری مسئولین محترم اداری شهرستان و استان ازمطالب این وب گاه زمینه طرح مسائل و مشکلات روستا بیشتر فراهم خواهد گردید. 

/ 0 نظر / 6 بازدید