گزارش عملکرد تخصیص بودجه عمرانی و اعتبارات روستای کهورستان

 اهم اعتبارات اختصاص داده شده به روستای کهورستان که در قالب اعتبارات دهیاریها از ردیف اعتبارات استانی در حوزه زمانی دی ماه 88 تا دی ماه  91 به دهیاری کهورستان تخصیص یافته بشرح ذیل بوده است:

اعتبار مرحله 1   احداث بوستان محلی    :                         15000000 تومان

اعتبار احداث و بهسازی معابر (خیابان کشی) :                 45000000 تومان

اعتبار پسماند  بهداشتی   :                                              15000000 تومان

اعتبار مرحله 2  احداث بوستان محلی  :                           15000000  تومان

اعتبار روشنایی چراغ معابر عمومی :                              8000000 تومان

تحویل  تراکتور   :                                                                   یک دستگاه

تحویل ماشین آتش نشانی    :                                               یک دستگاه

تحویل موتور سیکلت            :                                                یک دستگاه

اعتبارات هزینه های جاری دهیاری مطابق سرفصل سالانه

سایر اعتبارات تخصیصی :

اختصاص اعتبار ساخت فرهنگسرا در فالب اعتبارات ریاست جمهوری

اختصاص اعتبار سالن ورزشی در قالب اعتبارات ریاست جمهوری

/ 0 نظر / 35 بازدید