ابطال 8000 کارت سوخت در استان هرمزگان

محمد صابری اظهار داشت :یکی از طرحهای در دست اجرا به منظور مقابله با قاچاق گازوییل انجام طرح هوشمندسازی کارتهای سوخت خودروهای گازوئیل سوز در بندرعباس است.

وی افزود: با صدور این کارتها هر خودرو می تواند با توجه به نوع خودرو تنها در جایگاه مخصوص به خود سوخت گیری کند.

صابری علت اجرای این طرح را ، ورود کارت سوخت از دیگر شهرستانها و استانهای دیگر به استان های مرزی به عنوان یکی از منابع تأمین سوخت قاچاق اعلام کرد .

وی گفت : درصورت نتایج مطلوب طرح در بندرعباس ، این طرح در شهرستان های دیگر استان و استان های مرزی نیز اجرا می شود.

      

/ 0 نظر / 59 بازدید