خبر استان : زمین لرزه های متوالی ونگرانی مردم جناح

  به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی ۲۷.۰۱ شمالی و ۵۴.۰۷ شرقی در عمق 15 کیلومتری زمین در فاصله 21 کیلومتری از شهر جناح به وقوع پیوسته است.

 پیش از این هم سه زمین لرزه دیگر به قدرت 3.4، 3.5 و 3.4  به ترتیب در ساعتهای هفت و 43، هشت و 56، نه و 10 دقیقه بخشهای از شهر جناح را لرزانده بود . منبع :خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 4 بازدید