بارندگی دیروز و آبگیری کامل سد شیب روان

پس از بارندگیهای خوب دیروزبالاخره  به لطف و کرم خداوند سد قدیمی منطقه کهورستان معروف به سد شیب روان کاملا آبگیری شد. در این حال سدهای خاکی احداثی در کهورستان تا چاماخر که در طی سالهای اخیر توسط اداره آبخیزداری ومنابع طبیعی احداث گردیده بود نیز برای اولین بار رنگ و بوی آب را به خود دیدند.سد احداثی در جنب پست برق کهورستان نیز حدود 50 درصد حجم خود آبگیری گردید. 

حسین پور مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان خمیر در این ارتباط اظهار داشت :از حدود 20 سد خاکی که توسط آبخیزداری در منطقه کهورستان و اطراف احداث گردیده بین 10 تا 70 درصد آبگیری شده اند.وی اظهار داشت عمده بارش ها در منطقه انگوران و بالا دست دشت کهورستان بوده است و مجموع بارندگی در محدوده خود روستای کهورستان 19 میلیمتر بوده است .

حسین پور پس از بازدید از اپی های انحرافی منطقه میانبر کهورستان  که برای جلوگیری از خطرات سیل در حاشیه روستا احداث شده است ،عملکرد اپی ها را خوب ارزیابی نمود.

/ 0 نظر / 21 بازدید