جمع آوری دیش های ماهواره از پشت بام های یک شهر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر :جمعی از جوانان شهر گوهران بشاگرد در یک اقدام نمادین  ماهواره های خانگی خانه های این شهر را جمع آوری و به آتش کشیدند. علیرغم کاربردهای مثبتی که شبکه های مفید و علمی ماهواره ای می توانند داشته باشند،ایجاد برخی شبکه های  ماهواره ای فارسی زبان که خط خاصی را در زمینه ترویج روابط آزاد و لجام گسیختگی اخلاقی را به نمایش می گذارند موجبات نگرانی خانواده ها در زمینه ترویج فرهنگ غربی و تضعیف هنجارهای جامعه را خصوصا بین نوجوانان و جوانان فراهم نموده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید