تاکید استاندار بر ضرورت توجه به اقامه نماز در ادارات

در جلسه شورای اداری استان که باحضور جمع زیادی از مدیران استانی در سالن کانون رشد آموزش و پرورش خمیر برگزار شد بر اهمیت و ضرورت اقامه بموقع نماز در ادارات تاکید شد.

از جمله در بخشی از این جلسه فروزان نژاد مسئول ستاد اقامه نماز استان گزارشی از عملکرد دستگاهها و ادارات برتر در حوزه نماز و توجه به اقامه نماز ارائه نمود.فروزان نژاد اظهار داشت از این پس شاخص توجه ادارات به اقامه نماز بعنوان پارامتر ارزیابی مدیران ادارات در جشنواره شهید رجائی قرار می گیرد.

در ادامه عزیزی استاندار هرمزگان با تاکید بر امر مهم فریضه نماز  و ضرورت اقامه بموقع نماز در ادارات اظهار داشت باید فرهنگ نماز بحدی در ادارات و سازمانهای دولتی جا بیفتد که کسی در ساعات نماز جلسه ای برگزار نکند یا اگر جلسه ای بود در همان جلسه اذان گفته شود و افراد مومن با شجاعت و جدیت در همان جلسه اذان بگویند و جلسه بعد از وقت نماز نه مشروعیت دارد و نه رسمیت.

عزیزی با تاکید خاص بر اهمیت اقامه اذان در شروع وقت نماز اظهار داشت هیچ مدیری حق ندارد اقامه اذان و اعلام نماز را ایجاد بی نظمی در جلسه تلقی کند و این موضوع باید تبدیل به فرهنگ شود تا کسی موقع نماز جلسه را ادامه ندهد.

در ادامه ادارات برتر در حوزه نماز تقدیرنامه و هدیه خود را از استاندار دریافت نمودند.سازمان  کشاورزی استان دارای بالاترین امتیاز در این زمینه معرفی گردید.

/ 0 نظر / 4 بازدید