وظیفه شورای اسلامی روستا چیست؟

 مهمترین و برجسته ترین وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستایی مطابق ماده 68 قانون فعلی شوراها بشرح ذیل می باشد: 
1- نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای اسلامی روستا 
 2– انتخاب فردی باصلاحیت بعنوان دهیار روستا برای مدت چهارسال و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم و عزل دهیار در صورت عدم رضایت از عملکرد
تبصره – عزل دهیار در صورت عدم رضایت اکثریت شورا از عملکرد و براساس آئین نامه مربوط به عهده شورا می باشد که در صورت تصویب به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد .
3– ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها و نیازها به مسئولین ذیربط4- تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار وپاسخ به سؤالات و جلب مشارکت مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل 2 بار در سال5- تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق مردم جهت اجرای سیاست های مذکور . 
6- نظارت و پیگیری اجرای طرحها ی اختصاص یافته به روستا .
7– همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث  تأسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات .
8– کمک رسانی در مواقع  اضطراری وکمک به مستمندان  با استفاده از خودیاریهای محلی . 
9 – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات 10– پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات از طریق مقامات مسئول .  11 – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی 12 – فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه
نهادهای مدنی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی
13– نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و
بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران
14– بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه های اجتماعی ،
اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی 
 منبع:قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی
/ 0 نظر / 24 بازدید