اختلال در شبکه موبایل استان هرمزگان

 

یگانه مدیر شبکه تلفنهای موبایل استان هرمزگان گفت :  : علت اختلال در تلفن های همراه که از ساعت 19 و پانزده دقیقه دو روز پیش آغاز شده اشکال در مسیرهای انتقال از استان فارس به تهران است.

 وی با تأکید بر برون استانی بودن اختلال در تلفن های همراه گفت : اکنون تلفنهای همراه 16 استان کشور دچار اختلال شده است.

 مدیر ارتباطات سیار هرمزگان گفت : بیشترین اختلال در ساعتهای 11 تا 13 و 18 تا 22 که پرترافیک ترین ساعتهای مصرف تلفن همراه است ، وجود دارد.

 یگانه شبکه تلفن همراه را بهم پیوسته عنوان کرد و گفت : این بهم پیوستگی برقراری ارتباط را فراهم می کند.

 

منبع : واحد مرکزی خبر

/ 0 نظر / 39 بازدید