شرایط ثبت نام وام اشتغال طرحهای مشاغل خانگی صندوق مهر رضا

شرایط و نحوه ثبت نام وام صندوق مهر رضا در مورد مشاغل خانگی  

صندوق مهر رضا از طریق سایت مشاغل خانگی نسبت به ثبت نام متقاضیان واجد شرایط اقدام می نماید.
متقاضیان  می توانندبا تطبیق شرایط عمومی خویش با ضوابط مشاغل خانگی که عمده ترین آن بیکاری و   داشتن مهارت لازم برای اجرای مشاغل خانگی می باشد و همچنین مطالعه کامل ضوابط مربوطه نسبت به ثبت نام از طریق سایت صندوق مهر رضا اقدام نمایند
 
 
 
 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید