شروع مرحله دوم طرح توسعه کشاورزی در هرمزگان

مرحله دوم طرح توسعه کشاورزی مهر در هرمزگان آغاز شد    رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در مرحله دوم طرح مهر کشاورزی زیرساختهای لازم برای ایجاد طرح های پرورش آبزیان برای 530 نفر فراهم شده است.

مرحله نخست طرح توسعه کشاورزی مهر پیش از این با نام نویسی متقاضیان در سامانه الکترونیکی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ، برای دریافت زمین در هرمزگان آغاز شد.

در اجرای طرح توسعه کشاورزی مهر در هرمزگان 17هزار نفر نام نویسی کردند که پس از پایش شش هزار و 100 نفرآنان از شرایط لازم برای شرکت در این طرح برخوردار بودند.

علینقی صالحی بعدازظهر امروز (جمعه )در جمع خبرنگاران افزود : برای اجرای طرح توسعه کشاورزی مهر در هرمزگان تاکنون هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت شده و اکنون331  میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه درگردش واحدهای کشاورزی  با مجوز راه اندازی از این سازمان و کارآفرینان این بخش اختصاص یافته است.

منبع : مهر

/ 0 نظر / 16 بازدید