واگذاری 2800هکتار زمین به متقاضیان طرح اشتغال کشاورزی در سال 91

  2800هکتار زمین کشاورزی در هرمزگان به متقاضیان واگذار شد رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در اجرای طرح توسعه کشاورزی مهر دو هزارو 800 هکتار زمین به متقاضیان این استان واگذارشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از اراضی آماده واگذاری به متقاضیان در بندرعباس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: به منظور واگذاری این زمین ها دو هزارو 417فقره سند مالکیت به نام افراد صادر شده است.

وی اضافه کرد: در پنج ماهه گذشته تاکنون دوهزار 772 نفر از متقاضیان فعالیتهای کشاورزی برای دریافت اسناد مالکیت زمین های واگذارشده به مساحت سه هزار و 60 هکتار به دفتر خانه های اسناد رسمی معرفی شده اند.

صالحی بیان داشت: بیشترین واگذاری های صورت گرفته دراجرای طرح توسعه کشاورزی به میزان یک هزارهکتار به850 نفردر قالب کشت داربستی درشهرستان جاسک واگذار شده است.

این مقام مسوول یادآورشد: بمنظور تامین آب مورد نیاز این زمینها، تقاضای حفر 73 حلقه چاه و چاهک شده که تاکنون پروانه 39 حلقه شامل 17 چاهک صادر و 34حلقه دیگر نیزاز سوی شرکت آب منطقه ای هرمزگان در دست بررسی است.

منبع : سایت مهر

 

/ 0 نظر / 12 بازدید