ذخیره 25000000 متر مکعب آب در پشت سد میناب در بارندگیهای هفته گدشته

بارندگی های دو روز گذشته موجب ذخیره 25 میلیون متر مکعب آب در سد استقلال میناب شد .

 سد استقلال میناب پس از بارندگی در شهرستان رودان ، دشت مسافر آباد بخش رودخانه و منطقه منوجان کرمان آبگیری می شود . 

در دو روز گذشته بیش از 74 میلیمتر باران در رودان بارید.

 زیرراهی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت : اکنون ذخیره آب سد استقلال 80 میلیون متر مکعب است .

 سد استقلال میناب با مخزن 240 میلیون متر مکعبی منبع اصلی آب آشامیدنی مردم بندرعباس است .خشکسالیهای اخیر موجب شده است ذخیره آب این سد تمام شود .

 از مرداد امسال چاههای اضطراری دشت میناب برای تأمین آب آشامیدنی مردم بندرعباس و آب مورد نیاز کشاورزان میناب وارد مدار شد .

منبع:واحد مرکزی خبر

/ 0 نظر / 19 بازدید