نحوه جبران خسارت ناشی از بارندگی و سیل به کشاورزان منطقه کهورستان ؟

شهرستان خمیر اظهار داشت :با توجه به دو مرحله خسارتی که در طی ماه اخیر در بخش کشاورزی در منطقه کهورستان داشته ایم اقدامات کارشناسی لازم در مورد برآورد خسارات و اعلام به مراجع مربوطه صورت گرفته است. وی ادامه داد:در مورد تگرگ سنگین که چندی پیش به صیفی کاری گوجه فرنگی کهورستان خصوصا روستای چاماخر خساراتی وارد کرد گزارش و کارشناسی برآورد خسارات به استان اعلام گردید.

ملایی پس از بازدید از منطقه کهورستان که بعد از بارندگی اخیر صورت گرفت :در زمینه خسارات بارندگی دو روز گذشته نیز  که در اثر طغیان برخی مسیل ها و رودخانه های فصلی به تعدادی از کشاورزان خساراتی بین 50 تا90 درصد وارد کرده اظهار داشت در این مورد نیز کارشناسان این اداره مشغول برآورد خسارات و اعلام به استان می باشند.

وی خاطرنشان کرد در حد توان پیگیرآن هستیم که خسارات کشاورزان جبران شود با این حال این بستگی به میزان اعتبارات و توان بودجه ای دولت می باشد و در کوتاه مدت مقدور نیست.

وی توصیه کرد کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند تا در این شرایط حداقل بخشی از خسارات آنها جبران گردد.

/ 0 نظر / 5 بازدید