خبر استان : تعیین 3 روستای گردشگری استان هرمزگان

 120 روستای هدف گردشگری در کارگروه عملیاتی روستاهای هدف گردشگری  کشور به تصویب رسید.قرار است به منظور بهره برداری از ظرفیت های این روستاها در جهت توسعه گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی، زیرساخت های لازم برای توسعه آنها فراهم شود.این روستاها همگی دارای مطالعات راهبردی گردشگری هستند.

 مدیر کل طبیعتگردی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اظهار موارد فوق ،خاطرنشان کرد: در تأمین زیرساخت های لازم برای این روستاهای مصوب، تمام دستگاه های همکار در کارگروه مشارکت خواهند داشت.

از استان هرمزگان 3روستای :(تزرج  ، تدروئیه ،سرخا پایین )بعنوان روستاهای  هدف گردشگری تعیین گردیدند.

منبع :هرمزگان نیوز

 

/ 0 نظر / 9 بازدید