خبر محلی : اعلام ساعات کاری کادر پزشکی مرکز بهداشتی درمانی کهورستان

بنابه اعلام مرکز خدمات بهداشت و درمانی کهورستان، ساعات کار عادی کادر پزشکی مرکز بهداشتی درمانی کهورستان با توجه به تغییر ساعت در فصل پاییز بشرح ذیل می باشد:

صبح ها  :                                 5/7  الی 5/12

بعدازظهرها :                          30/16  الی 30/19

 پذیرش موارد اضطراری و اورژانس شبانه روزی می باشد.

بر اساس همین خبر، آزمایشگاه شفای کهورستان مستقر در مرکز بهداشتی کهورستان نیز همه روزه آماده پذیرش مراجعان می باشد.ازمایشات تعیین گروه خونی ،سنجش چربی،قند خون ،آزمایشات کبدی و مجموع آزمایشات عمومی با استفاده از دستگاههای پیشرفته کامپیوتری در این واحد انجام می گیرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید