جایگزینی نخیلات فرسوده با نهال های جدید درخت خرما توسط سازمان کشاورزی

تا پایان امسال 500 هکتار از نخیلات فرسوده هرمزگان جایگزین می شود.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : از ابتدای سال تاکنون 500 هکتار از نخیلات فرسوده استان حذف با حدود 10 هزار نهال یارانه دار خرما جایگزین شدند. 

وی گفت : هرمزگان بیش از 36 هزار هکتار نخلستان دارد که 50 درصد از آن فرسوده و درجه دو و سه و نخیلات رها شده هستند . شهرستانهای میناب ، رودان ، بندرعباس و حاجی آباد بیشترین نخلستان هرمزگان را دارند.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : نخیلات فرسوده استان با ارقام مرغوب خرما شامل پیارم ، مضافتی ، خاصویی ، برهی و خنیزی جایگزین می شوند.

 وی گفت : از زمان آغاز طرح حذف و جایگزینی نخیلات در سال 84 تاکنون حدود هزار و 500 هکتار از نخیلات استان با ارقام مرغوب جایگزین شدند.

 

 

 

 

منبع:واحد مرکزی خبر بندرعباس
/ 0 نظر / 12 بازدید