هرمزگان نیوز در گزارشی نوشت :40مخزن بتنی زیرزمینی و 400 مخزن فایبرگلاس و فلزی نگهداری سوخت قاچاق با ظرفیت نگهداری چهار میلیون لیتر در منطقه گچین استان هرمزگان کشف شد.
عکس ها از ناد ناصری/خبرگزاری  ایرنا