بنابه اطلاع واصله سفر آقای عزیز محمدی استاندار هرمزگان به شهرستان خمیر که قرار بود پنج شنبه 25 آبان صورت گیرد به زمان دیگری موکول گردید.