هویت بخشی به زنان از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است


سفر استانی عزیز محمدی به شهرستان خمیر روز پنج شنبه هفته جاری(25 آبان) انجام می گیرد.در این سفر جمع زیادی از مدیران کل و کارشناسان ادارات کل استانی استاندار را همراهی می کنند.قرار است استاندار در شهر خمیر و رویدر دیدار مردمی داشته باشد.