اقدامات منابع طبیعی صدور سند ثبتی برای  اراضی ملی و ایجاد کمربند حفاظتی بین اراضی ملی و زمینهای اشخاص

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع کشور از صدور سند ثبتی برای 132میلیون هکتار از اراضی منابع ملی خبر داد.

محمدنقی عموزاده  افزود: تا پیش از انقلاب اسلامی تنها برای 300 هزار هکتار اراضی منابع ملی سند ثبتی وجود داشت که این میزان در اوایل سال 1370 به حدود سه میلیون هکتار و هم اکنون به 132میلیون هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای سند دار کردن حدود هشت میلیون هکتار اراضی منابع ملی باقی مانده در سطح کشور اقدام های خوبی انجام شده،افزود: سالانه حدود 10تا 30درصد تجاوز به منابع ملی و زمین خواری کم شده، ولی باید تلاش کرد با هماهنگی بین بخشی تجاوز به اراضی منابع ملی به حداقل برسد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در ادامه گفت: با هماهنگی بین بخشی و شکل گیری یگان های حفاظت، از سال 1384تاکنون برای 170هزار هکتار از اراضی منابع ملی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بودند، خلع ید شده است.

وی ضرورت استعلام از منابع طبیعی  برای هرگونه خرید  اراضی را گام مهمی برای جلوگیری از تعدی به منابع ملی توصیف کرد.عموزاده در ادامه به نتایج موفق اجرای اخیر طرح کمربند حفاظتی بین اراضی مردم و اراضی منابع ملی اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح حدود و ثغور اراضی در مناطق مختلف کشور کاملا تفکیک شده است.

وی به پدیده ساخت و ساز ویلا و هتل در محدوده بستر رودخانه ها  در سال های اخیر اشاره کرد و ضمن غیر قانونی این روند گفت: مدیریت و حفاظت از محدوده بسترهای رودخانه ها که جزو اراضی منابع ملی محسوب می شوند بر اساس قانون بر عهده وزارت نیرو است.