شرایط


شرایط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج

 
پرسش های متداول و پاسخ به آنها

1-آیا کلیه بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از طریق سامانه اقدام می نمایند ؟

پاسخ 1: خیر ، صرفاً بانکهای دولتی به غیر از بانک های توسعه صادرات ایران و صنعت ومعدن .

2-آیا برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ثبت نام یکی از زوجین کافی است ؟

پاسخ 2 : خیر ، زوج و زوجه باید هر کدام به طور جداگانه ثبت نام نمایند .

3-آیا برای اخذ تسهیلات ازدواج ، داشتن عقد نامه رسمی صادر شده از دفتر خانه های ازدواج و طلاق

الزامی است ؟

پاسخ 3 : بلی

4-آیا تسهیلات ازدواج برای دومین بار پرداخت می شود ؟

پاسخ 4 : خیر

5-آیا ثبت نام ازدواج از طریق پست امکان پذیر می باشد ؟

پاسخ 5 : خیر‌، متقاضی صرفاً از طریق این سامانه امکان ثبت نام دارد .

6- آیا استفاده از تسهیلات ازدواج ، دارای محدودیت حداکثر سن می باشد ؟

پاسخ 6 : خیر

7- آیا مابه التفاوت تسهیلات ازدواج به متقاضیانی که در ازدواج اول خود از تسهیلات کمتری نسبت

به مبالغ فعلی استفاده کرده اند و مجداً ازدواج می نمایند تعلق می گیرد ؟

پاسخ 7 : خیر

8-آیا تسهیلات ازدواج به اقلیتهای مذهبی تعلق می گیرد ؟

پاسخ 8 : بلی ، ارائه اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسـمی توسـط مراکز

اقلیت‌های دینی در داخل‌کشور مورد تایید قرار گیرد ، معادل عقدنامه تلقی گردیده واین

متقاضیان نیز می توانند در سامانه ثبت نام کنند.

9- آیا به عنوان متقاضی ساکن خارج از کشور ، می توانم جهت دریافت وام ازدواج ثبت نام نمایم ؟

پاسخ 9 : بلی ، در صورت ارائه گواهی ازدواج که از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران

در خارج از کشور صادر شده و ممـهور به مـهر کنسولگری ایران نیز گردد

( به عنوان سـند ازدواج ) می‌توانید ثبت نام نمایید .

10-فرصت ثبت نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج ، جهت دریافت وام ازدواج حداکثر چه مدت می‌باشد ؟

پاسخ 10 : متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد فرصت استفاده از

تسهیلات موصوف را دارند .

11-حداقل سن جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج چند سال می باشد ؟

پاسخ 11 : 9 سال تمام .

12-آیا تسهیلات ازدواج به افراد کمتر از 18 سال تعلق می گیرد ؟

پاسخ 12 : بلی لیکن تسهیلات به ولی یا قیم قانونی وی پرداخت می گردد .

13- پس از ثبت نام متقاضی و عدم مراجعه به موقع به شعبه تعیین شده ، در صورت حذف مشخصات آیا فرد می تواند

مجدداً ثبت نام نماید ؟

پاسخ 13 : بلی .

14-آیا متقاضی پس از ثبت نام برای یک بانک می تواند ثبت نام خود را باطل و برای یک بانک دیگر ثبت نام نماید ؟

پاسخ 14 : بله ، چنانچه پس از تاریخ تعیین شعبه از سوی بانک ، متقاضی به مدت دو هفته به شعبه مورد نظر

مراجعه ننماید ، اطلاعات شخص از سامانه حذف و می تواند مجدداً ثبت نام نماید .

15-علت عدم امکان ثبت نام در سامانه ازدواج یک استان مشخص چیست ؟

پاسخ 15 : در صورت اتمام اعتبار بانکهای یک استان و یا افزایش بیش از حد مراجعین به بانکهای استان

مورد نظر ، امکان ثبت نام برای متقاضی جدید میسر نمی باشد . لذا متقاضی می بایست در فـــرصتهای

بعدی برای ثبت نام به سامانه مراجعه نماید .

16-آیا می توانم بانک انتخابی خود را در سامانه تغییر داده و بانک دیگری را انتخاب نمایم ؟

پاسخ 16 : بله ، با ایجاد امکانات جدید متقاضیان می توانند نسبت به تغییر بانک و هر نوع ویرایش اطلاعات

خود اقدام نمایند .

17-آیا با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان عقد می توانم جهت ثبت نام دریافت قرض الحسنه ازدواج

اقدام نمایم ؟

پاسخ 17 : خیر ، حداکثر مدت زمان تعیین شده جهت ثبت نام دریافت قرض الحسنه ازدواج همان سال

﴿سالی که وقوع عقد در آن صورت گرفته ﴾ و سال آینده می باشد .

18-اینجانب در هفته قبل ثبت نام کرده ام لیکن شعبه مورد نظر از سوی سایت مشخص نشده است؟

پاسخ 18 : باین امر هنگام مراجعه همزمان تعداد زیادی از متقاضیان ازدواج به سایت ازدواج اتفاق می افتد

که با توجه به کثرت متقاضیان در مقاطع مختلف ممکن است تعیین شعبه متقاضی تــــوسط سایت

برخی اوقات از یک هفته تجاوز نماید .

19-آیا اینجانب به وکالت از طریق متقاضی مربوطه می توانم جهت دریافت تسهیلات ازدواج در سایت ثبت نام

کرده و تسهیلات ازدواج دریافت نمایم ؟

پاسخ 19 : جهت ثبت نام می بایستی کلیه اطلاعات متقاضی در سـامانه درج شود لیکن در صورت دارا بودن

وکالتنامه معتبر وکیل می تواند جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و تسهیلات را دریافت نماید .

20-آیا ثبت نام از من و همسرم در دو بانک و یا دو شهر امکان پذیر می باشد ؟

پاسخ 20 : به منظور تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهتر است متقاضی و

همسر وی در یک بانک و یک شهر ( محل سکونت مرد ) ثبت نام نمایند .