تخصیص زمین های منابع طبیعی به طرح های عمرانی روستایی


 

 در شهرستان سیریک هرمزگان 175 هکتار از زمینهای منابع طبیعی برای توسعه ، عمران و احداث زیرساختهای روستایی تخصیص یافت.یکی از مسئولین فرمانداری سیریک با اعلام این مطلب اظهار داشت :ساخت شهرکهای مسکونی، توسعه بافتهای روستایی ، ایجاد صنایع کوچک و توسعه فضاهای سبز روستاها از جمله این زیر ساختهاست.

محمودی  افزود : امسال 500 میلیون تومان اعتبار هم برای جهت اجرای برنامه ها و طرح های عمرانی در اختیار دهیاری های سیریک قرار می گیرد. منبع:سایت صدا وسیمای خلیج فارس