رئیس بنیاد مسکن شهرستان خمیردر آستانه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی


        اظهار داشت: در راستای افزایش رفاه و امنیت خاطر روستائیان و با همکاری بیمه  میهن  بیش از 500فقره بیمه نامه منازل مسکونی جهت استفاده کنندگان از تسهیلات مسکن  روستایی شهرستان خمیر صادر گردیده است.

         مهندس  مجید محمدی افزود: هزینه بیمه منازل روستایی  به ازای هر متــر مربع  12هزار و 500 ریال خواهد بود.این واحد های مسکونی به مدت 12 سال در برابر هر گونه سوانح، حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل  و آتش سوزی و ...تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

     محمدی  خاطر نشان نمود :روستائیانی که تمایل به استفاده  از خدمات  بیمه منازل مسکونی خود داشته باشند می توانند جهت ارائه راهنمایی های لازم به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه نمایند.