بنا به اعلام


مسئول اداره آب شهری شهرستان خمیرپروژه انتقال آب به محله کنارسیاه کهورستان با اعتبار 400000000 ریال باجرا در می آید.

     بر اساس این گزارش با توجه به بازدید فرماندار شهرستان خمیر از این محله و تصویب طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان مراحل نقشه برداری و طراحی مسیر انتقال  توسط کارشناسان اداره آب انجام گردیده است.این پروژ توسط پیمانکار آب منطقه ای استان اجرا خواهد شد.کل اعتبار تصویب شده برای اجرای این طرح 400 میلیون ریال می باشد.

محله کنارسیاه در منتهی الیه غربی روستای کهورستان واقع است و دارای حدود 25 خانوار  می باشد وبخاطر دور بودن از مرکز روستا تاکنون از نعمت آب لوله کشی محروم بوده است.