بنا به اعلام وزارت کشور مهلت ثبت نام در چهارمین دوره انتخابات شوراها حداکثر تا پایان روز یکشنبه اول اردیبهشت 92 می باشد و این مهلت تمدید نخواهد شد.