خبرگزاری فارس: افتتاح نخستین طرح کشت داربستی گوجه فرنگی در بستک


 

 برای نخستین بار با استفاده از آب شور  کشت گوجه فرنگی به روش داربستی در سطح یک هکتار در شهرستان بستک انجام شد. هزینه اجرای این طرح که از طریق استفاده از آب شیرین کن و تبدیل آب شور به شیرین اجرا گردیده  70 میلیون تومان در هکتار برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بستک عملکرد هشت برابری نسبت به کشت آزاد، صرفه جویی در مصرف آب، کود و سم، کیفیت و بازارپسندی را از مزیت‌های کشت داربستی برشمرد.

 

 

فارس این خبر را منتشر کرده است