تا پایان امسال 500 هکتار از نخیلات فرسوده هرمزگان جایگزین می شود.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : از ابتدای سال تاکنون 500 هکتار از نخیلات فرسوده استان حذف با حدود 10 هزار نهال یارانه دار خرما جایگزین شدند. 

وی گفت : هرمزگان بیش از 36 هزار هکتار نخلستان دارد که 50 درصد از آن فرسوده و درجه دو و سه و نخیلات رها شده هستند . شهرستانهای میناب ، رودان ، بندرعباس و حاجی آباد بیشترین نخلستان هرمزگان را دارند.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : نخیلات فرسوده استان با ارقام مرغوب خرما شامل پیارم ، مضافتی ، خاصویی ، برهی و خنیزی جایگزین می شوند.

 وی گفت : از زمان آغاز طرح حذف و جایگزینی نخیلات در سال 84 تاکنون حدود هزار و 500 هکتار از نخیلات استان با ارقام مرغوب جایگزین شدند.

 

 

 

 

منبع:واحد مرکزی خبر بندرعباس