-


جلسه شورای اداری استان هرمزگان به ریاست ابراهیم عزیزی استاندار در محل سالن جلسات کانون رشد بندر خمیر تشکیل گردید.

در این جلسه مدیران ادارات کل استان و مدیران ادارات شهرستان خمیر حضور پیدا کردند.این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شده بود  ساعت 13با سخنرانی پایانی استاندار خاتمه یافت.گروهی از مدیران به نمایندگی از استاندار در مسجد علی بن ابی طالب جهت پاسخگویی به درخواست ها و مراجعات مردمی مستقر شدند. قرار است بعداز ظهر امروز استاندار به اتفاق مدیران همراه از برخی پروِژه های سطح شهر بندرخمیر بصورت میدانی بازدید نمایند.