-


عزیز محمدی استاندار هرمزگان به اتفاق اعضای شورای اداری استان  روز یکشنبه 24 دی ماه در بندر خمیر حضور می یابند .

از جمله برنامه های این سفر تشکیل جلسه شورای اداری استان با حضور مسئولین شهرستان در شهر بندر خمیر است.

برنامه سفر  شهرستانی مدیران کل ادارات استانی واستاندار به بندرخمیر قرار بود در آبان ماه صورت گیرد که بدلیل همزمانی با حضور رئیس جمهور در بندرعباس برای افتتاح طرح های عمرانی به تعویق افتاد .