-


اظهارات مدیر عامل اداره آب روستایی استان در مورد کاهش منابع آبی هرمزگان
 

عبدالحمید حمزه پور با اشاره به وجود 1800 روستا در استان هرمزگان گفت: از این تعداد 1100روستا تحت پوشش این شرکت هستند اما آب و فاضلاب روستایی به سایر روستاها که به صورت هیئت امنایی هم هستند  هم خدمات رسانی می کند.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل کاهش منابع آبی و خشکسالی های پی در پی هنوز تعداد بسیاری روستاها نیز با تانکر آبرسانی می شود

حمزه پور ادامه داد: برخی روستاها به دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی از نظر کیفی و کمی وضعیت آب شرب مناسبی ندارند و به دلیل شوری منابع آب زیر زمینی همواره با مشکل آبشرب مواجهند و در این زمینه باید مدیریت مصرف اعمال شود.

حمزه پور اظهار داشت : منابع برای تامین آب شرب روستائیان در غرب هرمزگان وجود ندارد و حتی با وجود بارندگی ها، آب های سطحی نیز در برخورد با گنبدهای نمکی کاهش کیفیت داده و غیر قابل شرب می شوند.وی آب شیرین کن ها تنها راهکار خروج از این بحران است.

حمزه پور  خاطرنشان کرد: 90 درصد تامین منابع آبی استان چاه ها هستند و باتوجه به خشکسالی های اخیر با کمبود آب های سطحی درشرق هرمزگان هم مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: از مجموع بیش از 20 هزار حلقه چاه موجود در استان تنها 400 حلقه یعنی کمتر از دو درصد آن در اختیار آبفار است و مابقی در بخش کشاورزی مصرف می شوند.

این مسئول اضافه کرد: با این وجود برخی از آبشرب جهت آبیاری درختان و احشام نیز استفاده می کنند که این موضوع نقش مهمی در کمبود آب دارد.

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان بر مدیریت مصرف و صرفه جویی آبشرب روستا تاکید کرد و افزود: انجام آبیاری تحت فشار و استفاده از روش های نوین در آبیاری درختان می تواند نقش مهمی در حفظ ذخایر آبی استان اعمال کند.

 

منبع : مهر