پیش بینی برداشت بیش از 169 هزار تن مرکبات از باغات هرمزگان
 

سید امیرحمزه بهاری معاون سازمان کشاورزی هرمزگان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در بندرعباس عنوان کرد: امسال 169 هزار و400 تن مرکبا ت از باغات استان هرمزگان برداشت میشود که این مرکبات شامل پرتقال و لیمو شیرین هستند.

وی سطح زیر کشت محصول لیمو شیرین در هرمزگان را در سال جاری چهار هزار و 253 هکتار عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود از هر هکتار بطور متوسط 12تن محصول برداشت شود .وی سطح زیر کشت محصول پرتقال را 11 هزار و 758 هکتار عنوان کرد و بیان داشت: از هر هکتار زمین زیر کشت پرتقال  بیش از 13 تن محصول برداشت می شود.

بیشترین سطح زیر کشت این محصولات به رودان تعلق دارد و میناب و حاجی آباد در جایگاه بعدی قرار داردند.

 

منبع: مهر