-


عزیزی استاندار هرمزگان در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان در بندرعباس اظهار داشت: در بحث طرح توسعه کشاورزی واگذاری زمین به مردم بسیار سریع و خوب انجام شده و هرمزگان در رده های دوم و سومی کشور قرار دارد اما در پرداخت تسهیلات در رتبه های انتهایی کشور هستیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: با تمامی تلاش هایی که در بانک کشاورزی استان هرمزگان جهت حل این مشکل انجام شده و ما نیز در جریان آن قرار داریم اما اگر کار مردم بیش از این با مانع روبرو شود مجبور به گرفتن تصمیماتی دراستان می شویم که به سود این بانک نخواهد بود.

 

 

ایسنا