مدیر جهاد کشاورزی بندرخمیر پیش بینی کرد امسال 90 هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل در این شهرستان برداشت شود.

ملائی افزود : بازار عمده محصول برداشت شده شهرستانهای تهران ، رشت ، تبریز ، مشهد و مازندران است.

مدیر جهاد کشاورزی بندرخمیر گفت : نشاء گوجه فرنگی در شهرستان بندر خمیر امسال 30 میلیون عدد بود که دو سوم آن به شیوه مکانیزه کشت شده است.

لازم به ذکر است بیش از 95 درصد کشت گوجه فرنگی شهرستان خمیر در منطقه کهورستان صورت می گیرد.

منبع :واحد مرکزی خبر خلیج فارس