وزیر آموزش وپرورش


 از استخدام بیش از پنج هزار نفر از قبول شدگان آزمون استخدامی سال 90 در آموزش و پرورش در آینده‌ای نزدیک خبر داد. 

حمیدرضا حاجی بابایی همچنین افزود: از سال تحصیلی آینده نظام 3 3 6 در مقطع راهنمایی نیز اجرا و کتاب‌های درسی جدید برای دانش آموزان مقطع اول راهنمایی و سوم دبستان چاپ و توزیع خواهدشد.

 

 

 منبع : ایسنا