-


سه هزار قلم انواع داروی قاچاق در بندر خمیر کشف شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، فرمانده انتظامی شهرستان بندر خمیر گفت : این داروها از نوع شربت و قرص های ترک اعتیاد و انواع قرص های آرامبخش است که از چند واحد صنفی متخلف جمع آوری شد.

سرهنگ مصطفی خلیلی افزود : به صاحبان واحدهای متخلف اخطار پلمپ داده شده است.

منبع : کهورستان ما