بنا به اعلام فرمانداری خمیر


روسای شوراهای اسلامی دهیاران و روسای ادارات شهرستان خمیر در یک کارگاه آموزشی  1 روزه با موضوع (ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد ) شرکت می کنند. این کارگاه چهارشنبه 6 دیماه در مرکز شهرستان خمیر برگزار می گردد. برگزار کننده این کارگاه شورای دستگاههای نظارتی استان هرمزگان می باشد.قرار است در این گارگاه مباحث مربوط به سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اداری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.