...


مدیرجهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد از آغاز برداشت پنبه از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گفته وی سطح زیر کشت پنبه بیش از 511 هکتار می باشد که عملکرد تولید در هر هکتار 3 تن اعلام شده است.

علی پور زمان کاشت این محصول را از نیمه اول خرداد تا اواسط تیرماه وبرداشت آن را نیز از اوایل آذر ماه تا اوایل دی ماه ذکر کرد.

نقاط مهم کشت پنبه درشهرستان حاجی آباد در روستاهای  طاشکوئیه ، دهنو ،خوشن آباد وطارم می باشد.

 

منبع :ایسنا