.


سرپرست شرکت گاز استان در دیدار با امام جمعه بندر عباس ضمن اشاره به روند روبه رشد پروژه گازرسانی درنقاط مختلف استان اظهار داشت : این پروژه ها در روستاهای گنج، هاشم آباد و طارم شهرستان حاجی آباد طی دهه ی فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.«حیدر پروین»  همچنین از بهره برداری پروژه ی گازرسانی درشهرک های صنعتی یک و دو در دهه فجر امسال خبرداد و افزود:درحال حاضر به دلیل  نبود گاز لوله کشی، سوخت موردنیاز این شهرک ها از گازوییل تامین می شود که استفاده ازاین سوخت هزینه ی زیادی به این شهرک ها تحمیل می کندو درنتیجه، قیمت کالای تمام شده نیز افزایش می یابد.

     پروین اظهارداشت: حاجی آباد وبستک به علت شرایط آب وهوایی منطقه نسبت به سایر مناطق در اولولت گاز رسانی قرا ردارند. وی درخصوص پروژه ی اجرایی در حاجی آباد افزود: این پروژه از سال 1387 کلیدخورد ودر سال 1388 آغاز شد و روندتکمیلی آن همچنان ادامه دارد. به طوری که درحال حاضر بیش از 90 درصد این منطقه زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.

منبع :صبح ساحل