رنجبری رئیس مرکز خدمات کشاورزی کهورستان اظهار داشت:


 با توجه به ورود آفت مینوز گوجه فرنگی از سال زراعی گذشته به اراضی کهورستان مرکز خدمات کشاورزی سعی نموده است  تمهیدات مختلفی را در مقابله با این معضل اتخاذ نماید.

     مهندس رنجبری با ذکر این مطلب که اوج طغیان این آفت در دهستان کهورستان از بهمن ماه 1390 و دوره پایانی برداشت محصول گوجه فرنگی بوده است افزود :مرکز خدمات کشاورزی در سال گذشته و قبل از بروز فراگیر آفت ،با اطلاع رسانی به کشاورزان منطقه وارائه تله های فرمونی مقابله کننده هشدارهای لازم را داده بود.    

مهندس رنجبری با اشاره به حساسیت و توجهی که  کشاورزان منطقه در حال حاضر به خطرات بالقوه آفت مینوز پیدا کرده اند، اظهار داشت : در تیرماه سال جاری مرکز خدمات کشاورزی اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی ویژه مقابله با آفت مینوز برای کشاورزان منطقه نمود.همچنین جزوات و نشریات آموزشی که به زبان ساده اطلاعات کشاورزان را در مورد این آفت افزایش می دهند توزیع گردیده است. وی همچنین به نظارت و بازدیدهای کارشناسان مرکز خدمات از خزانه های تولید نشاء اشاره نمود و اظهار داشت :کارشناسان مرکز با بازدید و نظارت بر خزانه های تولید نشاء و راهنمایی کشاورزان جهت نصب کارت و رول های  مخصوص زرد و آبی و تله های فرمونی مقابله کننده سعی می نمایند با همکاری و مشارکت کشاورزان جهت ردیابی و کنترل آفت اقدامات لازم را بعمل آورند.وی اظهار امیدواری نمود با همت و همکاری کشاورزان و اقدامات مقابله کننده هماهنگ و فراگیر کلیه کشاورزان ،بتوان حتی الامکان از خسارات این آفت  در سال زراعی پیش رو جلوگیری نمود.