...


در حالی که شمارش معکوس برای برداشت گوجه فرنگی کهورستان آغاز شده است، قیمت فعلی گوجه فرنگی صدای کشاورزان گاوبندی را در آورده است.

 به گزارش کهورستان نیوز، با توجه به قیمت 300 تومانی گوجه فرنگی در گاوبندی که باعث گلایه آنها نزد بخشدار مرکزی شده است، نگرانی از کاهش قیمت گوجه فرنگی کشاورزان کهورستان را نیز نگران کرده است. در همین حال بسیاری معتقدند گوجه فرنگی کهورستان مرغوب است و مطمئنا خریداری بیشتر از گوجه فرنگی گاویندی خواهد داشت اما باید منتظر ماند و دید در نهایت قیمت گوجه فرنگی برای کهورستانی ها چند خواهد بود؟

منبع :کهورستان نیوز