...


معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی گفت:  هرمزگان در رده‌های آخر کشور در زمینه بهره‌مندی از راه روستایی است که این عقب ماندگی باید با تمهیدات مناسب جبران شود.

وی ادامه دادهم اکنون 126پروژه راه روستایی به طول 809کیلومتر در استان هرمزگان در حال اجراست.

وی با اشاره به مطالبات 310میلیارد ریالی پیمانکاران راه روستایی هرمزگان اظهار کرد: بر اساس توافق انجام شده باید به جای اعتبارات موردنیاز این بخش، قیر تولیدی پالایشگاه بندرعباس در اختیار پیمانکاران قرار می‌گرفت که متاسفانه این توافق نقض شده است.

میرشفیع در این نشست از استاندار هرمزگان خواست با صدور ابلاغی به بنادر و گمرکات استان،دستور متوقف شدن صادرات قیر تا زمان تامین نیاز داخلی این محصول و اجرایی شدن موافقتنامه اختصاص قیر به جای اعتبارات راهسازی را صادر کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات عقب ماندگی هرمزگان در زمینه راه روستایی ،از کوشا احمدی و بشاگرد به عنوان یکی از محرومترین نقاط از راه روستایی مناسب نام برد.

منبع :ایسنا