(عکس تزئینی است)


باند دوم جاده کهورستان -لار

معاونت راهداری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اظهار داشت با توجه به مشکلات اعتباری باند دوم راه ارتباطی دوراهی کهورستان-لار در سال جاری انجام نخواهد شد.وی همچنین اظهار داشت با توجه به اینکه مسیر اصلی باند دوم هنوز قطعی نشده است به بانک صادرات کهورستان اعلام نموده ایم تا قطعی شدن مسیر از احداث ساختمان جدید خودداری نمایند.

مشکلات راه روستایی محلات روستای کهورستان

در پی مکاتبات  شورای اسلامی پیرامون ساخت جاده دسترسی آسفالته  برای مسیر محلات پنزی بر و گل آفتاب و بخشی از محله خورکناری و بازدید کارشناسان اداره راه و شهرسازی و  تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان با توجه به پیگیریهای انجام شده این موضوع تاکنون قطعی نشده است.قبلا 1500000000 ریال اعتبار اولیه برای انجام این پروژه تصویب شده بود.

در این ارتباط معاونت راه روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در مورد دلیل عدم اجرای راه روستایی کهورستان اعلام نمود نظر به اینکه در نقطه گذاری موقعیتی که از روستاهای کشور در سیستم نیازسنجی اداره راه و شهرسازی وجود دارد،مرکزیت روستای کهورستان در کنار پاسگاه انتظامی تعریف گردیده است و این نقطه نیز دارای مسیر آسفالته است لذا سایر مناطق روستا حوزه داخلی روستا تلقی می شوند که امکان تخصیص اعتبار تحت عنوان اعتبار راه روستایی از نظر مکانیزم تخصیص بودجه با مشکلاتی روبرو است.

    معاون راه روستایی هرمزگان ضمن اشاره  به تجارب مناطق دیگری از استان از جمله هشتبندی که تبدیل به هشتبدی 1 و هشتبندی 2 شده و همچنین منطقه آغالی پیشنهاد نمود برای رفع این مشکل  که ناشی از گستردگی جغرافیایی زیاد روستا می باشد،برای محلات بزرگ کهورستان کد مستقل روستا اختصاص یابد و موضوع در تقسیم بندی روستایی اصلاح شود تا امکان بیشتری برای رفع مشکل راه این روستا در قالب اعتبارات راه روستایی فراهم گردد.

خاطر نشان می سازد وجود تعداد زیاد محلات در کهورستان که شامل 10 محله  می باشد و همچنین سیستم اختصاص بودجه سازمان دهیاری ها و شهرداری ها که معمولا اعتبارات عمرانی بهداشتی  روستاها را بدون در نظرگرفتن جمعیت و وسعت روستاها بطور یکسان در نظر می گیرد عملا امکان انجام کارهای عمرانی از قبیل طرح هادی و احداث پارک و غیره را در اکثر محلات روستا غیرممکن ساخته است. 

بنظر می رسد با توجه به نیاز مبرم به احداث حداقل 7 کیلومتر آسفالت برای پوشش مسیر محلات پنزی بر و،گل آفتاب و خورکناری و باتوجه به برآورد اولیه  کارشناسی اداره راه و نرخ 120 میلیون برای هر کیلومتر نیاز به اعتباری حدود 900میلیون تومان  می باشد .لذا تامین اعتبار جاده های محلات روستا از محل اعتبارات معمول روستایی که به دهیاری ها تخصیص می یابد امکان پذیر نیست و ضرورت دارد اداره راه روستایی متقبل رفع این مشکل گردد.