الگوی بارش هفته ی دوم آذر 91


طبق پیش بینی های اعلام شده هواشناسی، بارش های سطح کشور در ۹ آذر ۹۱ به شرح زیر می باشد:

پنجشنبه ۹ آذر:برای جنوب شرق بوشهر / جنوب فارس(لامرد) و غرب هرمزگان(بارش ها در جزیره ی کیش از شدت بیشتری برخوردار است)  پیشبینی بارش میشود.باید توجه داشت که سواحل هرمزگان آماده ی بارش های خفیف را دارند.

 همچنین به علت استقرار پرفشار بر فلات ایران فردا ۹ آذر شاهد وزش بادهای شرقی(نأشی) و کاهش دما را در مناطق شرقی و مرکزی هرمزگان خواهیم بود.

بنا به اعلام هواشناسی با اتمام فعالیت سامانه ی حاضر بر روی کشور چندین سامانه ی بارشی فعال دیگر در هفته ی آینده وارد کشور میشوند که تقریبا تمام نقاط کشور را تحت پوشش قرار می دهند (البته احتمال تغییر الگوها وجود دارد.)